Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler

Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler

Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler

     Ateist ve Deist kişilerin en önemli şüphe ve iddialarından birisi de Mısır tarihi kayıtlarında Musa aleyhisselama ve Firavun ile olan diyaloglarına, kutsal kitaplarda zikredilen ve o dönemde olduğu iddia edilen felaketlere dair bir bulgu olmadığıdır. Neticeyi şimdiden ifade edecek olursak; yazının ilerleyen kısımlarında aktaracağımız gibi iddiaların aksine Musa aleyhisselam döneminde yaşanan felaketlere dair bilgilerin yer aldığı tarihi ve yazılı kayıtlar mevcuttur. Fakat biz ilk olarak söz konusu iddiayı eleştirerek meseleyi ele alıp, ikinci kısımda ise delilleri zikredeceğiz.

1)Eleştiri: Söz konusu iddianın zayıflığı

     Bu iddia, kendisine itibar edilecek kadar kuvvetli olmayıp, zayıf bir takım varsayımlar üzerine temellendirilmiştir. Bunun sebeplerini birkaç şeye dayandırabiliriz;

a) M.Ö 4000’li yıllardan M.S 300’lü yıllara kadar uzanan, yani yaklaşık 4500 yıllık bir geçmişi olan Antik Mısır’dan bu güne ulaşan veriler, bu uzun tarihe göre oldukça azdır. Dolayısıyla Musa aleyhisselamın yaşamına ve yaşanan olaylara dair bilgilerin bize ulaşmayan bir çok belgeden biri içerisinde olması ihtimalini göz ardı edemeyiz.

b) Antik Mısır’da yazı malzemesi olarak Papirüs kullanılırdı.[1] Mısır’ın sıcak ve kuru iklimi göz önüne alındığında dayanıklılık oranı düşük olan Papirüs’ların bir çoğunun günümüze ulaşamadığı inkarı mümkün olmayan bir hakikattir. Halihazırda bugün elimize ulaşan Papirüs’ların ise bir kısmı eksik olarak gelmiştir. Dolayısıyla Musa aleyhisselama ve o dönemde yaşanan olaylara dair bilgilerin bizlere ulaşmayan bu Papirüs’larda olması ihtimalini göz ardı edemeyiz.

c) Eski Mısır’da tarih, ilgili Firavun öldükten sonra yazılırdı. Ve daha sonra gelen Firavun’lar dilediği taktirde bu veriler üzerinde değişiklik yapar, kötü bazı olayları sildirebilirdi. Mısır’ın inanç sisteminde Firavun’un tanrı olarak görüldüğü bilgisi de göz önünde bulundurulursa, Musa aleyhisselamdan sonra yaşamış bir Firavun’un kendisinden önceki bir Firavun’un yenilgisini gizlemesi ve böylelikle tanrılık makamının küçük düşmesini engellemesi olması mümkün bir olaydır. Sıradan insanların cahil olması ve yazı yazmayı çok az sayıdaki elit kesimin bilmesi de bu durumu oldukça mümkün kılar. Dolayısıyla yazılması muhtemel olan ve içinde Musa aleyhisselam ile dönemin Firavun’u arasında geçen olayların bahsedildiği bir verinin değiştirilmediğinden emin olamayız.[2]

2) Musa Aleyhisselam ve o dönemde yaşanan olaylara dair deliller ve Kur’an ayetleri ile örtüşmesi

a)19.yy’ın başında Antik Mısır Orta dönem krallığına ait, şu an Hollanda Leiden müzesinde olan ve “Ipuwer” denilen bir Papirüs bulundu. Papirüs 1909 yılında Alan h. Gardiner tarafından çevrildi. Çevirinin tamamı “admonitions of an egyptian from a heiratic papyrus in leiden” adlı kitapta bulunmaktadır. Söz konusu Papirüs’un içinde o dönemde yaşanan felaketler anlatılmaktadır. Biz burada kitapta numaralandığı şekliyle o felaketleri zikredeceğiz ve Kur’an ayetleri ile birebir nasıl örtüştüğüne değineceğiz.

İpuwer Papirüs’ü

** Ipuwer Papirüs’ü-leidon 344: 10: 3-6 = Mısır’ın aşağısı mahvoldu. Tüm saray işsiz kaldı. Sahip olunan her şey; buğday ve arpa, kazlar ve balıklar… Böylece ekin her yerde mahvoldu

Kur’an, A’raf suresi 130: Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalandırdık.

** Papirüs: 2:10= Nehir kana bulandı.
2: 5-6= Felaketler her yeri sardı. Her yer kana bulandı.

Kur’an, A’raf suresi 133: Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular.

** Papirüs: 3: 2= Altın ve lapis, lazuli, gümüş ve malachite, carnelian ve bronz… Hepsi KÖLELERİN boyunlarında.

Kur’an, Şuara, 57-59:  Daha sonra onları (Firavun ve topluluğunu) bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle; Bu nimetleri onların yerine İsrâiloğulları’na  (yani yukarıda bahsedilen kölelere) verdik.

İpuwer Papirüs’u, tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Kur’an ayetlerinde Firavun’un başına gelen felaketler olarak zikredilen olayların tamamını kendisinde barındıran ve Kur’an ayetleri ile paralel olan bilgileri içermektedir. [3]

 

 

2) Torino Papirüs’ü

Torino Papirüs’ü

     Musa aleyhisselamın yaşadığı döneme denk geldiği söylenen Firavun’un adı II.Ramses’tir. İpuwer Papirüs’undan başka bir de Torino Papirüs’ü vardır ki II.Ramses’ten bahseder. Fakat bu Papirüs, başı ve sonu kaybolmuş olarak bizlere gelmiştir.[4] Buradan Musa aleyhisselama ve II.Ramses’in ölümüne dair net bir bilgi elde edememekle birlikte, başı ve sonu bize ulaşmadığı için bazı verilerin kaybolduğunu anlayabiliriz.

 

 

NETİCE

Kur’an ayetlerinde geçen ve Musa aleyhisselam döneminde Firavun’un başına gelen felaketlerden bahseden ayetlerin Mısır tarihi kayıtlarında olmadığı iddiası, hakkında hiçbir delil zikretmemiş olsak bile yine de itibara alınamayacak kadar zayıf ve sadece varsayımlara dayalı bir iddia olacaktır. Fakat İpuwer Papirüs’unda geçen veriler Kur’an ayetleri ile birebir uyuşmuş ve temeli olmayan bu varsayımları çürütmüştür. Konu ile ilgili olduğunu düşündüğümüz “Bilgi kirliliği ve temyiz problemi” yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
_______________________________

[1] Milattan önce 3000’li yıllarda bulunan Papirüs’un Mısır’lılar tarafından bulunduğu ve kullanıldığı neredeyse Mısır tarihini anlatan her kaynakta mevcuttur.
[2] Bu konuda Oxford yayınlarından çıkan “Krallar vadisinde tarihi yeniden yazmak” manasına gelen “Damnatio Memoriae in the Valley of the Kings” adlı kitaba bakabilirsiniz. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199931637.001.0001/oxfordhb-9780199931637-e-022#
[3] Söz konusu Papirüs ile alakalı tarihi bilgiyi müzeye ait olan şu adresten teyit edebilirsiniz: https://www.rmo.nl/en/collection/search-collection/collection-piece/?object=ams%2027
[4] https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=35135

 

1 Yorum

  1. Cevap

    Hizmetlerimizin devamını bekliyorum Kıymetli hocam siler gibi davasını dert edinen Mücahit Yiğit hocalarımızın sayısını Rabbim arttırsın

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanları doldurunuz. *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Araç çubuğuna atla