Yazar: Bahadır

Nereye Gidiyoruz? – Kötülüklerin Temel Sebebi: Cehalet

Nereye Gidiyoruz? – Kötülüklerin Temel Sebebi: Cehalet

Nereye Gidiyoruz? – Kötülüklerin Temel Sebebi: Cehalet      Cehalet tüm kötülüklerin temel sebebidir. Bilgisi eksik bir doktor iyileştirmek yerine öldürebilir, bir makinist binlerin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Ehil olmadığı halde ekonomi yönetim görevi kendisine verilen bir kişi büyük servete sahip bir holdingi, hatta bir ülkeyi batırabilir..     Her cahil, bilmediğinin acısını çek... »

İstemeden Geldiğim Dünya’da Neden İnanmak İle Mükellefim? (Bir Ateist-Deist Şüphesi)

İstemeden Geldiğim Dünya’da Neden İnanmak İle Mükellefim? (Bir Ateist-Deist Şüphesi)

Neden Dünya’ya Geldim? Bana Sorulmadan Getirildiğim Dünya’da Neden Sorumlu Olayım?       Bir yaratıcının var olduğunu kabul etmeyen ya da olmadığını dile getiren inanç sistemlerini benimseyen kişilerin şüphelerinden birisi de kendi iradeleri olmaksızın geldikleri Dünya’da neden Allah’a iman ile sorumlu olup, inkar ettikleri taktirde cezalandırılacakları meselesidir. İddia’nın Tahlili Bahsettiğimiz... »

Allah’ın Varlığının Delilleri

Allah’ın Varlığının Delilleri

Allah’ın Varlığının Delilleri 1-Delil Nedir?     Delil, iddia sahibinin karşı tarafa iddiasını kabullendirmek için ortaya koyduğu verilere denir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki delili delil yapan şey, yani delilin mahiyeti tek yönlü bir açıklamadan ibaret değildir. Bir şeyin delil olması için, söz konusu iddianın doğruluğunu ispat edecek kuvvette olması yeterlidir. Bu ise delilin iddia ile ay... »

Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler

Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler

Bir Ateist-Deist Şüphesi: Musa aleyhisselam, Firavun ve Tarihi Veriler      Ateist ve Deist kişilerin en önemli şüphe ve iddialarından birisi de Mısır tarihi kayıtlarında Musa aleyhisselama ve Firavun ile olan diyaloglarına, kutsal kitaplarda zikredilen ve o dönemde olduğu iddia edilen felaketlere dair bir bulgu olmadığıdır. Neticeyi şimdiden ifade edecek olursak; yazının ilerleyen kısımlarında ak... »

dinikaynaklar

Hadis Nedir? Dindeki Yeri ve Önemi Nedir?

Giriş      21.yy insanları olarak geçmişe göre daha fazla gözüken bir hastalığımızdır; bir mesele hakkında hiç araştırma yapmadan kulaktan duyma hurafeler ile fikir edinmek, ya da araştırmayı aslî kaynaklardan doğru şekilde yapmayarak kolaya kaçmak ve eleştirmek.. Müslümanlar olarak asrımızda bu hastalığın en çok tezahür ettiği mesele hadisler konusudur. Bu yazımızda hakkında bir kitap yazılacak k... »

İslam’da Ne Delildir? Ne Delil Değildir?

İslam’da Ne Delildir? Ne Delil Değildir?

     İslam Dininde Ne Delildir? Ne Delil Değildir?      Akla önem veren tüm yapıların bir usûlü vardır. Zaten akıl da haddi zatında sistematizeliği savunur. Usûlü ve yöntemi olmayan yapılar yok olmaya mahkumdur. Başarının sırrı da buradadır zaten. Yöntemi olmayan, stratejisi bulunmayan, belirli bir uslûbu takip etmeksizin savaşan bir grup, sistemli ve düzenli bir ordu karşısında er yada geç yenilm... »

bilgikarmaşası

Bilgi Kirliliği ve Temyiz Problemi

BİLGİ KİRLİLİĞİ VE TEMYİZ PROBLEMİ       İnsan yaşamı ve “haber” ayrılmaz bir bütündür adeta. Kişi yaşamı boyunca kendisine gelen haberler ile hareket eder, başkaları ile diyaloglarında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunur. Hatta her bir buluş insanlık boyunca tevârüs eden bilgiler birikimiyle oluşur. Bulunmuş olduğumuz asırda ise internet ve televizyon ile beraber bilgi akışı ve hab... »

Din Nedir? Gerekli midir? Ateizm Kurtuluş mudur?

Din Nedir? Gerekli midir? Ateizm Kurtuluş mudur?

Bu yazıyı daha doğru şekilde anlamak için “Allah’ın varlığının delilleri” başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Din Nedir? Gerekli midir? Ateizm Kurtuluş mudur? 1- Din nedir?      Köken olarak Arapça bir kelime olan ve sözlükte “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet”[1] manasına gelen di... »

Araç çubuğuna atla